Saturday, 6 January, 2007

व्याख्या संगणक अभियंत्याची....

हम्मम्मम्म.... आता हा प्राणि कोण? असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. तर त्याचे उत्तर आहे की जी व्यक्ति सतत आपण कुणीतरी वेगळे आहोत असे भासवत असते तरिही गल्लोगल्ली गठ्ठ्याने हे आढळतात, ज्यांच्याकडे पैश्याची कमतरता नसते परंतु तो पैसा, वापरायला मात्र वेळ नसतो, जे चारचौघात मिसळण्यापेक्षा ओर्कुट, माय स्पेस इत्यादि ठिकणी आपला वेळ सत्कारणी (?) लावतात, ज्यातल्या अनेक जणांचा एकदा तरी प्रेमभंग किंव्हा ब्रेकअप (:D :P) झालेला असतो...... आणि असंख्य उदाहरणे... हो एक राहिले.. जे हे असे ब्ला‍ग लिहत असतात..... (:P :P :P)

हलकेच घ्या,
आपलाच एक संगणक अभियंता (?) मित्र :-)

2 comments:

Ninad Lade said...

ase vaatate ki tumhi farach senti jhale aahat...

tujhach ankhi ek sanganak abhiyanta mitr.

Sunil Patil said...

Sikshak Bhari